Den dětí v MŠ

Ve školce jsme oslavili svátek dětí sportovním dopolednem. Děti si vyzkoušely štafetový běh, hod na cíl, skok v pytlích a překážkovou dráhu. Za splněné disciplíny je čekaly hned dvě sladké odměny, na zahradě si děti snědly nanuky a domů si odnesly čokoládové medaile.