Projektový den ve školce

V pátek 23.9.2022 proběhl v mateřské školce projektový den Ptáci, který zaměřený na environmentalní výchovu. Cílem bylo seznámit děti se životem ptáků, s jejich významem v ekosystému. Vytvářet kladný vztah k živé přírodě. Děti pod vedením lektorky pracovaly a zkoumaly samostatně nebo ve skupinkách v centrech aktivit, kde pro ně byly připravené rozmanité činnosti, pomocí kterých se dozvídaly různé informace ze světa ptáků. Dále pak na činnosti navazovaly aktivity na školní zahradě a vycházka k řece.