První pomoc v MŠ

V rámci měsíčního integrovaného bloku Poznáváme naše tělo, kdy jsme si celý měsíc povídali s dětmi o našem těle a zdraví, jsme do mateřské školky pozvali zdravotnici, která děti seznámila s první pomocí. Program byl přizpůsobený mladším i starším dětem. Pomocí obrázků si děti uvědomily, jaké nebezpečné situace je mohou potkat a způsobit úraz. Hravou formou si vyzkoušely, jak zavolat záchranku, ošetřit zranění, pečovat o zraněného. Starší děti si vyzkoušely píchnout injekci, vzít krev a masáž srdce na figuríně.

V odpoledních hodinách pokračoval program na téma první pomoc pro rodiče. Beseda byla změřena na úrazy dětí. Rodiče se dozvěděli mnoho užitečných informací a měli možnost vyzkoušet si také praktické dovednosti, jako je resuscitace. Věříme, že program byl pro děti i rodiče přínosný.

Do budoucna plánujeme v mateřské škole uspořádat pro rodiče další besedy, v nejbližší době to bude přednáška k otázce školní zralosti.