Malý zpracovatel odpadu

V mateřské školce proběhl projektový den zaměřený na třídění odpadu. Projektový den naplánovala paní učitelka s odborníkem ze společnosti Malá technika z.ú.. Paní učitelka motivovala děti k tématu od ranních činností. Děti vyráběly z odpadového materiálu, na interaktivní tabuli třídily odpad. Odborník dětem vysvětlil význam třídění odpadu, jak se odpad třídí a kde se zpracovává. Ukázal dětem, jak se zakládá skládka. Děti si poté postavily ze stavebnice barevné kontejnery, třídící linku a popelářské auto. V rámci hry děti třídily obrázky odpadků do barevných kontejnerů a popelářským autem je odvážely na skládku nebo třídící linku. Na závěr si děti vyrobily ruční papír. Celé dopoledne bylo pro děti zábavné, s nadšením se účastnily všech aktivit.