Den Země ve školce

Děti ve školce se tématu Den Země věnovaly celý týden. Pomocí prožitkového učení, pokusů, tvořivých činností a interaktivních pomůcek se seznamovaly s naší planetou, přírodními živly, s různými materiály. Dozvěděly se proč je důležité chránit přírodu, třídit odpad , šetřit vodou a energiemi. Na závěr týdne děti vyčistily školní zahradu od odpadků.