Zpět na stránku Dokumenty

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů,osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi dozvěděli další informace, můžete nás navštívit na adrese Hradec nad Svitavou 496, 569 01 nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu skolahradecns@skolahradecns.cz .

Dále bychom vám rádi oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi. V naší škole vykonává funkci pověřence Schola Servis GPDR, s.r.o. a kontaktovat jej můžete na gdpr@scholaservis.cz.

V prohlášení o ochraně osobních údajů je například vysvětleno:

  • Jaké informace (osobní údaje) shromažďujeme, z jakého důvodu a na základě jakého právního titulu
  • Jak tyto informace využíváme
  • Po jakou dobu budeme s těmito informacemi nakládat
  • Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci osobních údajů)
  • Jaká mají děti a jejich zákonní zástupci práva vůči správci osobních údajů

Snažíme se, aby tento dokument byl přehledný a srozumitelný. Pokud se však stane, že některé výrazy úplně neznáte, neboť se jedná o právní pojmy (jako například zpracovatel osobních údajů, pseudonymizace apod.), pak neváhejte a obraťte se na nás nebo na pověřence. Rádi vám podrobnosti vysvětlíme.

Celý text prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete v přiloženém souboru, který je ke stažení zde nebo výše na stránce.