Zpět na stránku Projekty

MŠMT

Škola je příjemcem neinvestičních dotací “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018-2019 a Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti.

Více informací na www.msmt.cz.