Zpět na stránku Projekty

Projekty OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský

Základní škola a mateřská škola Hradec nad Svitavou, okres Svitavy zahájila od  1. 7. 2023 
realizaci projektu OP JAK – Rozvoj ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou
(reg. č. projektu CZ.02.02.XX/00/22_002/0007322).
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský, priorita Vzdělávání,
cíl politiky Sociální Evropa.


Specifické cíle:
Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich
relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a
informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně
podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů
odborné přípravy a učňovské přípravy.
Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě
a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od
předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a
přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně
usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním
postižením.


V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

 1. Školní asistent ZŠ
 2. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
 3. Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ
 4. Školní asistent MŠ
 5. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
 6. Inovativní vzdělávání dětí v MŠ
 7. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD
 8. Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD
 9. Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání
  NA PROJEKT BYLA POSKYTNUTA FINANČNÍ PODPORA Z EVROPSKÉ UNIE