Informace k ředitelskému volnu 22. 12. 2022

Školní družina bude otevřena v případě zájmu minimálně 6 dětí od 6:00 do 15:00. Přihlášky mohou děti odevzdávat do 16. 12. 2022.