OZNÁMENÍ PRO RODIČE DĚTÍ – MŠ

Vážení rodiče, vzhledem k námi nezaviněným nedostatkům v trvalých platbách (úplata za
předškolní vzdělávání), které komplikují naši práci v oblasti účetnictví, si dovolím
připomenout pravidla těchto plateb:

 1. Platba musí proběhnout vždy k 15. dni v měsíci.
 2. Do poznámky uvádějte jméno dítěte (ne rodičů).
 3. Příkaz musí být zadán na období srpen – květen (červen a červenec neplatíte!)
 4. Pokud vám vznikl přeplatek za období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023, tak o jeho výši
  k vrácení zažádejte prostřednictvím emailu: kostova@skolahradecns.cz. V žádosti
  uveďte výši přeplatku a číslo účtu, kam přeplatek vrátit.
  O případné přeplatky si zažádejte do 31. 10. 2023.
 5. Předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky úhradu neplatí!
  Upozorňujeme, že pokud vám vznikne přeplatek v následujícím roce, tj. od 1. 1. 2024 do 31. 6. 2024, a vy si zažádáte o vrácení tohoto přeplatku, bude vám odečtena určitá částka za bankovní služby dle bankovního ceníku (doposud platila škola, tyto zbytečné náklady škola ovšem nezavinila).
  Rovněž je potřeba, aby platby byly pravidelné, tj. v každém měsíci zaplaceny!
 6. Další upozornění: Podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1, písm. d) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Mgr. Eliška Hartmanová
ředitelka školy