U P O Z O R N Ě N Í  !

Dopravní situace

Vážení rodiče,

od 1. 5. do 1. 6. 2023 bude uzavřena silnice I/43 hlavní silnice směr Svitavy – Brno od křižovatky se silnicí III/36625 (směr obec Hradec nad Svitavou) po obec Svitavy. V této době bude veškerý provoz veden obcí Hradec nad Svitavou.

Dojde ke změně přednosti v jízdě na křižovatce u Obecního úřadu v Hradci nad Svitavou.

Prosíme o zvýšenou opatrnost při pohybu po dopravních komunikacích.

Na webových stránkách školy jsou k dispozici změny autobusových jízdních řádů.

Mgr. Eliška Hartmanová