U P O Z O R N Ě N Í !

Dopravní situace

Vážení rodiče,
od 20. 3. do 21. 4. 2023 bude uzavřena silnice III/36625 směr obec Hradec nad Svitavou od křižovatky se silnicí I/43 (hlavní silnice směr Svitavy – Brno) po železniční přejezd. Jedná se o napojení na rekonstruovanou silnici I/43. V celém úseku dojde ke kompletní výměně vozovky a úpravě odvodnění. To znamená, že v této části od  hlavní silnice nebudete moci přijet ke škole.
U benzinové stanice bude možný provizorní sjezd z hlavní silnice do obce. Tento sjezd bude označený. Zde ovšem řidiči projíždějí stavbou a tedy na vlastní nebezpečí!!!!
Z obce Sklené do obce Hradec nad Svitavou budou zachovány dva ranní a dva odpolední spoje. Ostatní spoje pro cestující jsou zajištěny s přestupem ve městě Svitavy dle aktuálně platných jízdních řádů.

Zachované spoje:

ráno příjezd k OÚ Hradec n. Svitavou 7:19 a 8:45 h.

odpoledne odjezd 11:55 a 13:45 h.

Dojíždějící žáci z tohoto směru budou řešeni individuálně na základě spolupráce s rodiči dle rozvrhu hodin.