Schůzka s profesním poradcem

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 navštíví naši školu pan Koráb – profesní poradce z Úřadu práce ve Svitavách. Doporučuji rodičům žáků 9. třídy (případně rodičům žáků 8. třídy), aby se této besedy zúčastnili.  Pan Koráb předá informace ohledně přijímacích zkoušek ve školním roce 2015/2016 a doporučí, jak postupovat při výběru další školy. Sraz rodičů je ve 14:30 v 9. třídě.

Po skončení schůzky budou mít rodiče možnost mluvit s třídními učiteli o prospěchu a chování svých dětí.

 

Kateřina Kembitzká