Beseda ve školní družině

V pátek 18. 3. navštívil naši školní družinu pan Mgr. Jan Švrčina. Cílem jeho návštěvy bylo seznámit žáky s historií obce Hradec nad Svitavou. Děti měly možnost listovat v kronice a zjistit tak zajímavé informace z minulosti i současnosti obce. Největší úspěch měly zápisy z vítání občánků, skoro každý se zde totiž našel a zjistil, že je řádně zapsaným občanem Hradce nad Svitavou.  Děkujeme panu Švrčinovi za čas a ochotu a těšíme se na příští setkání.