Školní družina pro rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 byly do školní družiny přijaty děti, které budou v daném roce navštěvovat 1., 2. a 3. třídu a odevzdaly vyplněnou přihlášku do 29. 6. 2023. Kapacita školní družiny byla tímto naplněna.