Informace k chodu školní družiny

Do školní družiny byli přijati uchazeči, kteří odevzdali v měsíci červnu 2022 vyplněnou přihlášku. Kapacita školní družiny byla tímto pro školní rok 2022/2023 naplněna. 1. 9. 2022 bude školní družina v provozu od 6:00-16:15. Poplatek činí 350 Kč za pololetí (vybíráme vždy na stávající pololetí). Úhradu je možno provést v hotovosti ve školní družině nebo převodem na účet 115-3841380267/0100. Variabilní symbol přidělí paní Dlábková.