Den Země ve školní družině

Zábavné odpoledne věnované dni Země proběhlo ve školní družině dne 22. 4. Na programu byly kvízy pro mladší a soutěže ve třídění odpadu pro starší žáky. Děti se dověděly co je bioodpad, recyklace, nebezpečný odpad a pod.