Výtvarná soutěž a čtenářská gramotnost ve školní družině

Děti z naší školní družiny se zapojily do projektu Pohádky pro společné čtení.  Pohádky jsou vhodné pro děti s poruchami čtení. I ve školní družině podporujeme čtenářskou gramotnost, schopnost porozumět psanému textu a přemýšlet o něm.  Při příležitosti 5. výročí vzniku Pohádek pro společné čtení jsme se rozhodli zapojit do soutěže.

Děti namalovaly obrázek z pohádky Převozník a princezna. Vybráno a odesláno bylo 10 nejlepších a velmi nás potěšilo uznání i samotné autorky knihy paní Aleny Vorlíčkové.