Noc bez maminky – školní družina

 

Letošní noc bez maminky proběhla ve školní družině v pátek 10. června. Tentokrát jsme se vrátili zpět do pravěku. Pro děti byla připravena čtyři stanoviště, ve kterých si vyzkoušely práci s keramickou hlínou, výrobu pravěké sekery, jeskynní malby a mletí kukuřice. Večer jsme se vydali po stopách mamuta a nakonec ho i ulovili. Tradičně nechyběla ani  pizza (letos i langoše) lampionový průvod a diskotéka. Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravách této akce: panu učiteli Dokoupilovi a žákům 8. třídy za pomoc při výrobě mamuta, Evě Dlábkové, Janě Němcové a Elišce Strakové za večeři, Mirkovi, Martě a Sylvě s Adélkou a Lucinkou za pomoc při organizaci.