činnost školní družiny v letošním šk. roce

V letošním školním roce 2016/2017 je naše školní družina zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Pravidelně budeme číst v úterý, středu a čtvrtek.

Nově zařadíme do činností školní družiny také práci s interaktivní tabulí a nově povedeme také dva sportovně taneční kroužky a jeden hudební ve spolupráci s paní Roštlapilovou:

Lali jóga – p. Novotná – zdravé cvičení pro děti mladšího školního věku, protahování a uvolňování svalů, pružnost, síla, koordinace, smysl pro klid a koncentraci.

Taneční aerobik – p. Dokoupilová – zde již děti cvičí přibližně 1/2 lekce klasický rekreační aerobik. Učí se základní prvky, osvojení náročnějších vazeb kroků s doprovodem paží, jednoduché choreografie. Používá se speciální hudba pro aerobik v mírném tempu. Klade se důraz na protahování svalů a na posilování svalů fyzických.

Zpívej s námi – základní techniky zpěvu, dechová a uvolňovací cvičení, rozvíjíme hudební, rytmické a melodické vlohy.