Reflexní děti ve školní družině aneb “Posviťme si na bludičku”

Děti ze školní družiny se přihlásily do projektu s názvem Reflexní děti, který má za cíl zvýšit viditelnost dětí a chodců, kteří se pohybují na ulicích a silnicích. Proto se i my ve školní družině pokusíme vytvořit návrh reflexní vestičky, která by mohla ochránit účastníky silničního provozu a zvýšit jejich bezpečnost.