Školní družina v odborné učebně

Dne 27. 4. navštívily děti ze  školní družiny učebnu fyziky a chemie. Pan učitel Dokoupil seznámil děti s různými učebními pomůckami a ukázal nám několik chemických pokusů. Viděli jsme jak hoří pěna, jak vzniká statická elektřina nebo, že prskavka dokáže hořet i pod vodou.