Recyklohraní ve školní družině

V rámci recyklohraní se děti ze školní družiny zúčastnily soutěže “Zatočte s vodou či větrem”. Za splnění úkolu jsme dostali 150 bodů, za které je možné objednat různé hry, výtvarné nebo sportovní pomůcky. I nadále probíhá sběr použitých baterií, sběrný box je umístěn u vchodu do školní družiny.