Program prevence ve 2.třídě

Dne 12.května druhou třídu navštívili odborní pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí
s programem Stonožka, jehož cílem je posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese. Celý program probíhal tři vyučovací hodiny a děti při něm velmi dobře spolupracovaly. Závěr, ve kterém byl kolektiv třídy kladně hodnocen, nás samozřejmě všechny moc potěšil.