Projektový den

Dne 22. března proběhl celoškolní projekt u příležitosti Dne vody a výročí narození Bedřicha Smetany.

Každá třída přistoupila k tématu vody odlišně, a tím vznikla široká paleta velice zajímavých prací.

Během tohoto dne zjistili žáci i spoustu zajímavostí ze života Bedřicha Smetany. Výtvory jednotlivých tříd jsou vystaveny na chodbě školy a věříme, že jak žáci, tak rodiče se zájmem shlédnou velmi zdařilé práce žáků školy.