Recyklohraní pokračuje – školní družina

Vážení příznivci recyklohraní, i v letošním školním roce pokračujeme se sběrem použitých baterií. Za loňský školní rok se nám podařilo nasbírat 456 bodů. Dne 2. 2. 2017 jsme získali 56 bodů za 14 kg baterií. Dne 3. 5. 2017 splnili žáci ve školní družině úkol na téma: “Zatočte s vodou či větrem” a získali 150 bodů a 20. 6. 2017 jsme ve školní družině vyrobili červený kontejner na drobné elektro a baterie a získali jsme 250 bodů. Za získané body si můžeme v katalogu odměn zakoupit různé pomůcky, výtvarný materiál nebo hry. Sběrný box na baterie je umístěn u vchodu do školní družiny. Děkujeme.