Účast ve výtvarné soutěži – školní družina

V měsíci lednu se děti ve školní družině zúčastnily výtvarné soutěže “Zahrádka pro všechny generace”, kterou pořádá Český zahrádkářský svaz. Soutěží se v kategoriích malba, kresba a polytechnické práce. Ve školním kole jsme společně vybrali a odeslali nejnápaditější výkresy a nyní čekáme na posouzení od odborné poroty.