Přednáška „Moderní je nekouřit“

V české populaci kouří 2,5 milionu obyvatel. Přestat kouřit se povede jen 1-3%. I z toho důvodu jsme dne 7. 3. 2018 na naší škole uvítali pana Pavla Kotoučka s přednáškou o škodlivosti kouření. Pan Kotouček seznámil žáky 6. a 7. třídy s důvody, proč lidé začínají kouřit, jak velmi škodlivé kouření je a co všechno může kouření v našem těle zničit. Na závěr popřál všem žákům, aby měli odvahu vždy říct „ne“, pokud jim někdo cigaretu nabídne.