ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo
Obrázek - upozornění, 571B

Shrnujeme pro žáky 9. třídy a jejich zákonné zástupce změny, které ve svém dopise uvedl ministr školství Robert Plaga.

  • Přijímací řízení proběhnou nejdříve 14 dní po obnovení prezenční výuky na školách.
  • Přijímacího řízení se mohou účastnit pouze uchazeči, kteří v řádném termínu odevzdali přihlášku.
  • Přijímací řízení, které už proběhly, nejsou změnami nijak ovlivněny.
  • Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění (test Čj, M).
  • Každý uchazeč koná písemné testy pouze jedenkrát v 1. kole přijímacích zkoušek.
  • Náhradní termín pro žáky, kteří se z omluvitelných důvodů neúčastnily 1. kola, zůstává zachován. Termín stanoví ministerstvo.
  • 8 dní po ukončení přijímacích zkoušek by měly být školou zveřejněné výsledky.
  • Přijetí žáka “na odvolání” je pro letošní rok nahrazeno mechanismem, kdy ředitel sám může aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.
  • Zápisový lístek je třeba uplatnit a odevzdat do 5 pracovních dní od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.

 

Celý dopis se všemi podrobnostmi naleznete v příloze.

Halloween v Mš

Halloween v Mš

10.11.2019 | |

Oslava Halloweenu ve školce probíhala celý týden. Začala přípravou halloweenské  výzdoby. Děti dlabaly dýně, vyráběly papírová strašidla. Plnily zábavné úkoly, hrály různé hry a učily se strašidelné písničky. Halloweenské dovádění bylo... Číst více »

Den dětí v MŠ

Den dětí v MŠ

04.06.2019 | |

V pátek 31.5.2019 oslavily děti ze školky svůj svátek sportovním dopolednem. Na školním hřišti si zazávodily při jízdě na motorkách, vyzkoušely si obratnost při podlézání a přeskakování překážek, procvičily si přesnost při hodu na cíl. Za... Číst více »