Recyklohraní ve školní družině

V projektu Recyklohraní děti ve školní družině opět splnily další úkol a získaly 125 bodů. Dlouhodobě ve školní družině pracujeme s textilním materiálem, tentokrát jsme se zaměřili na šití tašek z již vyřazených látek. V recyklohraní stále pokračujeme, celkem jsme již získali 581 bodů.