Setkání skupiny rodičů s odborníkem v ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Beseda pro rodiče žáků 5. ročníku na téma Inkluze jako součást moderní školy se uskutečnila v pondělí 16. 4. 2018. Mgr. Jaromíra Staňková, DiS. z Rodinného integračního centra se zaměřila především na to, co by měli zákonní zástupci vědět o společném vzdělávání ve třídě, kde je integrován žák s poruchou autistického spektra. Setkání se zúčastnilo 13 rodičů, kterým není lhostejné, jak funguje třídní kolektiv jejich dětí. Zároveň se chtěli dozvědět více podrobností o PAS či doporučení, jak reagovat na informace, se kterými jejich děti přicházejí domů ze školy. Setkání s rodiči předcházel dvouhodinový program pro žáky 5. třídy a hodinový rozbor celé situace s pedagogy. Přítomní rodiče se shodli, že podobná schůzka s odborníkem by se měla zopakovat hned na počátku 6. ročníku. Vedení školy na tento požadavek slyší a již nyní domlouvá vhodný termín, který včas zveřejní.