Noc bez maminky – školní družina

Na červen jsme již tradičně naplánovali Noc bez maminky. V letošním roce na téma: Středověk (škola rytířů a princezen). Pro děti byly připraveny tři stanoviště, na kterých si mohly vyzkoušet šerm, střelbu z luku a katapult. Chlapci si vyrobili rytířské štíty, děvčata šila krajkové ozdoby do vlasů. Navečer nás navštívil pan včelař, který připravil besedu o včelách s praktickou ukázkou vytáčení medu a slečna, která chová hady, což byl pro některé nezapomenutelný zážitek. Nechyběl ani tradiční lampionový průvod a diskotéka.

Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli.