Informace k chodu školní družiny

Organizační:

  • Dne 3. 9. 2018 bude školní družina v provozu od 6:00 do 16:15.
  • Od 4. 9. 2018 bude školní družina v provozu od 6:00 do 8:00 a od 11:40 do 16:15.
  • Bylo by vhodné připravit pro děti pohodlné sportovní oblečení, které si v šatně před nástupem do odpolední ŠD převléknou.
  • V případě příznivého počasí budeme navštěvovat školní hřiště (přizpůsobte také vhodné oblečení).
  • V tělocvičně musí mít děti sportovní oblečení včetně obuvi.

Poplatky:

  • V letošním školním roce budou opět otevřena 2 oddělení s celkovou kapacitou 50 žáků.
  • Poplatek činí 250,- za pololetí, letos budeme opět vybírat poplatek vždy za aktuální pololetí tzn. není možné uhradit jednorázovou částku 500,- (vybrané finanční prostředky jsou použity výhradně na nákup pracovního materiálu a hraček pro děti ve školní družině).