Schodolez v akci

Ve druhém patře naší školy vznikla nová učebna výpočetní techniky. V souvislosti s tím jsme poprvé slavnostně uvedli do provozu schodolez, který má za úkol přepravovat žáky s omezenou pohyblivostí na místo výuky. Před použitím schodolezu byly paní asistentky a p. učitelky odborně proškoleny jak zařízení ovládat. První spuštění do provozu provázel oprávněný zájem jak ze strany vyučujících, tak našich žáků. Napětí rychle opadlo, když se ukázalo, že schodolez funguje naprosto bezproblémově a můžeme říci, že i žák na vozíčku si svou jízdu užíval a nebál se.

Velká přidaná hodnota spočívá v poměrně nízké hmotnosti a složitelnosti schodolezu, takže jej můžeme využívat i mimo školu a brát ho s sebou na školní výlety nebo exkurze.

V současné době již používáme schodolez pravidelně a je pro všechny velkým přínosem.