ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou - logo

MŠMT

29.01.2019 | |

Škola je příjemcem neinvestičních dotací “Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018-2019 a Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti.   Více… Číst více »

Nadace ČEZ

17.10.2018 | |

Naše škola má zkušenosti se vzděláváním žáků s tělesným postižením. Jsme připraveni poskytnout takto postiženým žákům co nejlepší péči a možnost rovnocenného vyučování jako ostatním žákům. Do školy je bezbariérový přístup, ale pohyb… Číst více »

Visegrad Fund

04.04.2017 | |

Naše škola se úspěšně zapojila do grantového projektu s názvem „Music Knows No Borders“ – „Hudba nezná hranic“. Jedná se o mezinárodní projekt. Našimi partnery jsou školy z Polska, Slovenska a Maďarska. Stali jsme… Číst více »

Projekty OPVK

04.04.2017 | |

Projekty OPVK (Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost). Zapojení naší školy do projektů EU Výzva č. 56 V prázdninových dnech byla schválena druhá vlna žádostí výzvy OPVK č. 56, škola získala finanční dotaci na realizaci… Číst více »