Rok 1918 – Co nám válka vzala a dala

Dne 12. prosince 2018 vyrazili žáci 9. třídy do Brna na hrad Špilberk, kde již několik měsíců probíhá výstava „Rok 1918 – Co nám válka vzala a dala“. Poutavý devadesátiminutový edukační program žákům přiblížil nejen průběh Velké války, její následky a přínosy, ale i okolnosti vzniku Československa před 100 lety. Slyšeli spoustu zajímavých příběhů o hrdinech a lidech, kteří válku prožili. Dále viděli nepřeberné množství autentických fotografií, replik zbraní, granátů, plynové masky, přilby a předměty, které si vojáci přivezli z různých bojišť. Repliky zbraní, se kterými se za války bojovalo, si mohli i vyzkoušet. Seznámili se i s uniformami legionářů a dozvěděli se, kudy se českoslovenští legionáři vraceli z války do své vlasti.

Výstava žákům dokázala, že válka přinesla i velký technologický rozmach. Dozvěděli se o vynálezích, které se za války začaly používat – náramkové hodinky, konzervy, protetické náhrady atd. Válka také překreslila mapu Evropy – rozpadla se evropská impéria a vznikly nové republiky, včetně té naší. Na našem území také způsobila emancipaci žen. Na druhou stranu přišlo během bojů mnoho lidí o život, jiní byli zraněni a osudy dalších nejsou dosud známy. A proto bychom si měli vážit našich životů a doby, ve které žijeme. V samém závěru výstavy si žáci oddechli v příjemné atmosféře nové doby – v módním salonu z 20. let.

Edukační program se žákům velmi líbil, protože měli po celou dobu výstavy možnost se aktivně zapojit a vžít do tohoto nelehkého období. Aktivní spolupráci, za kterou sklidili od lektora velkou pochvalu, zvládli naprosto mistrovsky. Naši deváťáci si zaslouží pochvalu i za svoje vzorné chování a zejména znalosti z dějin 20. století, které během spolupráce s lektorem prokázali. Všichni si to užili a každý si z výstavy něco odnesl.