NÁVŠTĚVA KNIHOVNY VE SVITAVÁCH

Ve čtvrtek 14. 3. navštívili prvňáčci letos již podruhé knihovnu ve Svitavách.

Paní Soudková si pro prvňáčky připravila velmi pěkný program, který měl nejen pobavit, ale také prověřit čtenářské dovednosti. Četla se společně kniha o koťátku a o duchovi z pletené čepice.

I když se učíme číst teprve sedm a půl měsíce, mnozí prokázali velmi pěknou úroveň čtenářských dovedností.  Téměř jako dospěláci čtou: Matyášek, Vendy, Kubík, Nelinka, Kája, Tomášek, Adámek, mezi šikulky patří i 3 Lucinky, Natálka, Davídek, Pavlík a Katunka.

V květnu (máme ještě dva měsíce na přípravu) proběhne ve Svitavách slavnostní Pasování prvňáčků na čtenáře. Věřím, že všichni prvňáčci prokážou základy vázaného čtení a že rytíř bude moci předat všem Diplom a Pamětní list od krále Oty I., krále Čtenářského království.

.