VÁNOČNÍ STROMEČEK VE 2. TŘÍDĚ

To je náš vánoční stromeček. Poděkování patří panu Havlíčkovi, který nám stromeček opatřil a daroval. Děkujeme.

Za děti z druhého ročníku třídní učitelka Radka Ondráčková.