Projekt OPVVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II

Od září 2019 je škola zapojena do projektu OPVVV – Šablony II.

Projekt nese název: Rozvoj ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou. V rámci tohoto projektu budou podpořeni jak vyučující ZŠ a MŠ, vychovatelky ŠD, tak i žáci školy.

Škola získala finanční podporu ve výši 1 315 607,- Kč, která je zaměřena na zvýšení kvality ve vzdělávání a profesní rozvoj pedagogů. Projekt je realizován v ZŠ, MŠ a ŠD. V rámci tohoto projektu budou po dobu dvou let probíhat různé aktivity jako např. podpora žáků ohrožených školním neúspěchem nebo mimořádně nadaných žáků, projektové dny ve škole, výjezdy žáků na projektové dny mimo školu, čtenářské dílny, klub zaměřený na anglický jazyk, klub deskových her ve školní družině, další vzdělávání pedagogů, sdílení zkušeností vychovatelek ŠD a v neposlední řadě budou podpořeni i školní asistenti.