Poplatek za školní družinu – pozor změna !

Od 1. 2. 2020 se mění výše poplatku za školní družinu a způsob jeho úhrady takto: výše poplatku se zvedá z původních 250,- za pololetí na 350,- za pololetí.

Platbu celé částky za pololetí můžete uhradit převodem z účtu do 30. 1. 2020 nebo v hotovosti vychovatelkám do 30. 1. 2020.