INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY O DALŠÍM VZDĚLÁVANÍ

Upozorňujeme rodiče a žáky, že od příštího týdne začne probíhat výuka samostudiem žáků. Na webových stránkách školy bude zřízena záložka výuka, kam vyučující budou vkládat výukové materiály s domácími úkoly a požadavky, které žáci musí splnit. Každý vyučující si určí formu, kterou bude vykonanou práci žáku kontrolovat a hodnotit. Žáci jsou povinni řídit se instrukcemi vyučujících.

Pro případné dotazy k výuce, materiálům nebo k vysvětlení učiva mohou žáci využít e-mail na konkrétního vyučujícího, který je k dispozici na webových stránkách školy v záložce “ZŠ” – “Učitelé a asistenti”.

Děti, které nechaly ve škole učebnice, mají povinnost je vyzvednout v pondělí nebo v úterý od 8 do 11 hodin. Vstup pouze hlavním vchodem.