Doplňující informace k výuce na 2. stupni od 8. 6. 2020

Pro žáky 2. stupně platí následující informace:

Vstup do areálu jim bude umožněn od 7:45 pouze zadní bránou (u školky), kde se budou shromažďovat do svých studijních skupin. Jednotlivé skupiny od sebe udržují odstup. Všichni žáci budou mít nasazené roušky. Každou skupinu bude organizovat vyučující úvodní hodiny a poučí ji o pravidlech bezpečnosti a hygieny. Poté, co bude skupina kompletní ji vyučující odvede do učebny.

Předběžný plán obědů (může se měnit, dle stávající situace):

6. třída – 12:05

7. třída – 12:10

8. třída – 12:15

9. třída – 12:20

K výdeji i odběru jídla je nutno přistupovat jednotlivě. Žáci musí sedět v rozestupech min. 1,5 metru. Mimo konzumaci jídla a nápojů musí mít nasazenou roušku. Pokud má žák roušku odloženou, musí být v igelitovém pytlíku.