Informace k chodu školní družiny

Dne 1. 9. 2020 bude školní družina v provozu od 6:00 do 16:15.

Zápisní lístek je možné vyzvednout ve škole 27. 8 a 28. 8. od 8:00 do 14:30 nebo 1. 9. přímo ve školní družině. Řádně vyplněný zápisní lístek poté účastníci odevzdají paní vychovatelce nejpozději 2. 9. 2020.

Úhrada poplatku:

Nový účastník platí za 1. pololetí 350 Kč.

Pokračující účastník, po odečtení plateb za 04, 05, 06 2020 (210Kč), platí pouze 140 Kč.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti vychovatelkám nebo převodem na účet 115-3841380267/0100. Pokud nemáte přidělen variabilní symbol, informujte se u vedoucí stravování paní Evy Dlábkové. Obě platby je nutné uhradit do 30. 9. 2020.