Změna pravidel školního stravování

Podle nových instrukcí MŠMT mohou žáci školy zkonzumovat oběd ve školní jídelně za dodržení platných hygienických předpisů. Jejich zákonní zástupci či jiné osoby však musí oběd odebrat do jídlonosiče.

Nový čas pro výdej obědů je od 11:00 do 13:30 hodin.