Informace ke školní docházce

Vzhledem k platným opatřením bude do 10. ledna pokračovat výuka dle instrukcí, které jsou vyznačeny v příloze. Žáci, kteří absolvují výuku distančním způsobem, budou mít rozvrh stejný, jako na podzim, pokud vyučující daného přemětu neurčí jinak.

V příloze jsou vyznačeny i změny v provozu školní jídelny.

Mateřská škola funguje podle stejných pravidel, jako doposud. Vyučující mají právo určit změny v přístupu zákonných zástupců do mateřské školy.