Oznámení o přijetí do školní družiny

Oznamujeme zákonným zástupcům, že do školní družiny byli dle kritérií přijati uchazeči, kteří budou ve školním roce 2021/2022 navštěvovat 1., 2., 3. a 4. třídu a odevzdali přihlášku v řádném termínu do 16. 6. 2021. Kapacita školní družiny pro školní rok 2021/2022 byla tímto naplněna.