Jaká opatření nás čekají na začátku nového školního roku 2021/2022?

Veškerá opatření jsou na základě mimořádných opatření MZ ze dne 17. 8. 2021, které školy
musí dodržovat.
Také nadcházející školní rok bude bohužel hned od začátku poznamenán koronavirovou
epidemií. Od 1. září platí mimořádné opatření vlády, na jehož základě jsou zavedena následující
pravidla:

I. Hygienická opatření
– ochrana dýchacích cest ve společných prostorách školy
– dezinfekce rukou
– úklid a větrání školních prostor
– omezení přístupu třetích osob do budovy školy
– zákaz vstupu do školy osobám s viditelnými příznaky onemocnění a osobám v karanténě

II. Preventivní testování

– testování žáků proběhne s frekvencí 3krát po sobě
– první test se provede první den školního vyučování, u prvňáčků druhý den
– dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021
– u dětí 1. – 3. ročníku může u testování pomáhat zákonný zástupce (vstup do školy pouze
s respirátorem)
Žáci, kteří předloží písemné potvrzení, že mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo
180 dnů od prodělané nemoci covid-19 se testovat nemusí.
Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového
místa.
Žáci, kteří nepodstoupí preventivní testování ve škole, ani nepředloží písemné potvrzení, že
mají řádně dokončené očkování, nebo že neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19,
ani nepředloží platný negativní test z odběrového místa, budou mít povinnost, podle nařízení
vlády, nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole. Dále podle nařízení musí
jejich stravování (svačiny, obědy) probíhat min. ve vzdálenosti 1,5 m od ostatních žáků.

Pozn.: pokud rodiče nechtějí využít testy, které jsou nyní k dispozici ve škole, mohou si
donést vlastní test. Testování ovšem musí proběhnout ve škole.