Informace k chodu školní družiny

Kapacita školní družiny pro školní rok 2021/2022 byla naplněna. Přijati byli uchazeči z 1., 2., 3., a 4. třídy, kteří odevzdali v měsíci červnu 2021 řádně vyplněnou přihlášku. Poplatek za školní družinu činí 350 Kč za pololetí.  Úhradu za první pololetí je možné provést osobně ve školní družině nebo převodem na účet do 30. 9. 2021.  Zápisní lístek obdrží děti ve školní družině. Do zápisního lístku je nutné uvést způsob a čas odchodu a jmenovitě osoby, které mohou dítě vyzvednout.