Třeťáci v knihovně ve Svitavách

Začátek listopadu si třeťáci zpříjemnili návštěvou svitavské knihovny. S paní knihovnicí si prošli celou knížku „Zlobivá aktovka“. Sami četli dialogy v knize, domýšleli některé části a zkoušeli najít řešení problémů hlavních hrdinů. Stali se tak nedílnou součástí celého příběhu.

Samozřejmostí byla prohlídka dětského oddělení. Zde si každý vybral knihu, která ho zaujala. Děti pak jednotlivé knížky představovaly ostatním a zdůvodnily jejich výběr. Následovala hra „knižní domino“, která souvisela s předchozí aktivitou.

Na závěr paní knihovnice přesvědčila děti o tom, že umět číst je základ všeho, a že bez dovednosti čtení se člověk v životě neobejde. Ukázala dětem příklady z praxe – pomocí obrázků se přenesly na různá místa a řešily různé situace. Například si musely zjistit, kdy jede vlak do Prahy, přečíst si lékařský předpis a zjistit něco o slonu indickém. Ještě že umíme číst…

Návštěva knihovny byla velice pozitivní zpětnou vazbou  pro děti i pro třídní učitelku. Žáci dokázali výborně zúročit svoje osvojené znalosti a vědomosti, a to nejen z českého jazyka, ale také z ostatních předmětů – např. prvouky a angličtiny.