Přehled informací k zápisu do 1. třídy

Informace k zápisu – přehled

Vážení rodiče, blíží se den zápisu do první třídy.  Proto jsme připravili stručné shrnutí, co vás a vaše děti čeká v tento den.

Kdy probíhá zápis?    V úterý 12. 4. 2022 od 13. 00 – 16: 30 hodin.

Co vás čeká? Na co nezapomenout?

  1. K zápisu přineste vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Žádost můžete vyplnit i přímo před zápisem ve škole.
  2. Po odevzdání žádosti obdržíte registrační číslo dítěte.
  3. Pokud přicházíte po odkladu, který jste obdrželi v jiné škole, přineste rozhodnutí o odkladu s sebou.
  4. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, přineste s sebou dvě doporučující potvrzení z PPP nebo SPC a od lékaře. Rozhodnutí o udělení odkladu povinné školní docházky vydává ředitelka školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných podkladů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení.
  5. Dále se Vaše dítě bude moci účastnit motivační části zápisu, která bude vedena zábavnou formou. Motivační část bude trvat maximálně 20 minut. Rodiče mohou být i této části zápisu přítomni.
  6. Na závěr budete informováni, jak můžete pomoci svému dítěti v dalším rozvoji před nástupem do školy.

Kolik dětí budeme v naší škole přijímat k povinné školní docházce?

V naší škole budeme otvírat jednu první třídu s počtem maximálně 30 žáků. Dle § 4, odst. 5 vyhlášky č. 48/2015 Sb. je možné snížení počtu žáků ve třídě.

Kdy a jak budete informováni o přijetí dítěte?

Rozhodnutí o přijetí pod registračním číslem bude zveřejněno na webových stránkách školy, na nástěnce při vstupu do školy a na dveřích při vstupu do MŠ nejpozději do 19. 4. 2022. Seznamy budou zveřejněny minimálně po dobu 15 dnů.

Kdy dostanete podrobnější informace před nástupem do první třídy?

V první polovině července bude probíhat schůzka rodičů nově přijatých dětí, kdy obdržíte veškeré potřebné informace. O přesném termínu budete včas informováni prostřednictvím webových stránek, letáčku, případně e-mailem.

Mgr. Eliška Hartmanová